2019-05-10 علی تهرانی

تفاوت کارتریج ها (کپسول ها)

مقایسه کارتریج 33 گرمی با 12 گرمی

مقایسه کارتریج 33 گرمی با 12 گرمی

1- از نظر حجم و اندازه متفاوت می باشند.

2- گاز هر دو CO2 می باشد.

3- در کارتریج 12 گرمی بر اثر فشار وارده پیچ (بستگی به نوع سلاح دارد، یعنی آلن و یا پیچ) انتهای کارتریج ورق نازک سر کارتریج سوراخ شده و گاز خارج می شود.

4- در نوع کارتریج 33 گرمی سر کارتریج به صورت پیچ بوده و با عمل پیچ دادن کارتریج سوراخ شده و گاز خارج می شود.

5- قیمت کارتریج 33 گرمی 10 برابر کارتریج 12 گرمی می باشد.


این پست را به اشتراک بگذارید: