مجموعه ایرسافت کلت
AirsoftColt Complex

No image

چگونه ایرسافت گان را از طریق مگسک تنظیم کنیم ؟

  تنظیم مگسک کمی دقت می خواهد     می توانید تنظیم مگسک را از فاصله 2 متری شروع کنید یادگیری تنظیم کردن مگسک انواع ایرسافت گان , می دانید که از این فاصله […]


No image

قوانین و ایمنی در تیراندازی با ایرسافت گان

چهار نکته در این زمینه وجود دارد که باید هر زمان تیراندازی با ایرسافت گان می‌کنید آن‌ها را رعایت کنید. این نکات ایمنی در مراکز نظامی، باشگاه هاو آموزشگاه‌های تیراندازی گوشزد می‌شوند.   هر […]


No image

شروع و تمرین تیراندازی با ایرسافت گان

وقتی ابتدا ایرسافت گان را با دستتان بلند می کنید و از مگسک ها نگاه می کنید، خواهید دید که اغلب ایرسافت گان ها روی هدف قرار ندارد. این به اصطلاح نشانه ی طبیعی […]


No image

تنفس صحیح در تیر اندازی باایرسافت گان

در تیراندازی با ایرسافت گان، تنفس عامل مهمی است. وقتی نفس می‌کشید، ریه‌هایتان پر از هوا می‌شود و در حین عملیات بازدم هوا را خارج می‌کنید و این بر توانایی شما در نگه‌داشتن ایرسافت […]


No image

مبانی تیراندازی صحیح و دقیق با ایرسافت گان

اینکه بین عموم اصطلاح ” ماشه چکاندن” جاافتاده است نباید هرگز ماشه‌ی ایرسافت گان را بچکانید؛ به این معنی که باید خیلی آرام دست خود را روی ماشه قرار داده و فشار آرام و […]


1 2 3 7

آخرین محصولات